Vzdelávanie

Doba veľmi pokročila. Ak chcete byť úspešní, je nevyhnutné, aby ste sa neustále vzdelávali. Sústavné vzdelávanie formou školení, seminárov či samoštúdia je bežnou súčasťou dnešného života.

Základné typy školení vo Finclube:

Produktové školenie - základné informácie o produktoch je možné získať u sponzora, v katalógu, prostredníctvom e-learningu, detailnejšie potom na prednáškach distribučného centra, regionálnych seminároch, celoštátnych a medzinárodných Finkonferenciách.

Obchodné školenie - je závislé na dosiahnutej úrovni kariéry poradcu, alebo člena. Základné informácie poskytuje sponzor, Top sponzor, e-learning, obchodné semináre či obchodné konferencie.

Vzdelávanie na internete - e-learning umožňuje prehlbovať svoje vedomosti v pohodlí domova. Pre úspešných absolventov organizuje Finclub produktové aj obchodné školenia so vstupom zdarma.

Pravidelné vzdelávacie akcie

  • Vstupné školenie - pravidelné školenia na distribučných centrách pre začínajúcich poradcov a členov (1x mesačne)
  • Obchodné porady - pravidelné stretnutia na distribučných centrách, týkajúce sa podnikania s Finclubom (1x mesačne)
  • Regionálne semináre - tematicky zamerané na produkty a obchod, organizované distribučnými centrami a Top sponzormi (2x ročne)
  • Semináre produktové či obchodné nadväzujúce na e-learning (prebiehajú 1 - 2x ročne)
  • Medzinárodné FINKONFERENCIE - prestížne firemné akcie s medzinárodnou účasťou (1x ročne - na jar)
  • Medzinárodné KONFERENCIE obchodníkov a lekárov – exkluzívna obchodná akcia s medzinárodnou účasťou (1x ročne - na jeseň)

Prečo nakúpiť u nás?

Prírodné
produkty

TOP kvalita
produktov

Rastliny z ekologických
oblastí

Viac ako 25 rokov
na trhu

Garancia lekárskeho
grémia